BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Elérhetőség

1146 Budapest, Hermina út 49.

Tel: (1) 471-4192

Beruhazas@bmsk.hu

Beruházás, műszaki ellenőrzés

Az Építési és Beruházási igazgatóság alapvetően az építési beruházások lebonyolításának teljes körű vagy részfeladatait végzi (az érvényben lévő rendeletek szerint), beleértve az építés kivitelezéssel összefüggő szakági műszaki ellenőrzést és független mérnöki feladatokat, az alábbi létesítményeknél:

 • iroda épületek (építése, felújítása, átalakítása):
  • közigazgatási,
  • oktatási,
  • kulturális.
 • sport-létesítmények (építése, felújítása, átalakítása):
  • stadion rekonstrukció (Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Sopron, Diósgyőr),
  • „Bozsik” program (létesítmény felújítások),
  • uszoda-építés és felújítás,
  • műanyag borítású atlétikai pálya,
  • sportcsarnok építés, felújítás,
 • közigazgatási ingatlanok (minisztériumok, önkormányzatok, rendőrség, ügyészség, bíróság, büntetés végrehajtás, katasztrófavédelem, bevándorlási és állampolgárság hivatal),
 • logisztikai bázisok építése,
 • műemléki épületek felújítása,
 • kulturális létesítmények építése, illetve felújítása,
 • energia-racionalizálási programok,
 • FIDIC alapú beruházások lebonyolítása,
 • EU építési projektek lebonyolítása:
  • ÉMOP,
  • KEOP,
  • TIOP.

Az Építési és Beruházási igazgatóság munkavállalói az alábbi, jogszabályi jogosultsághoz kötött mérnöki tevékenységeket alkalmasak ellátni:

 • Műszaki ellenőrzés:
  • magasépítési műszaki ellenőr,
  • építmény és épületgépészeti műszaki ellenőr,
  • építmény és épületvillamossági műszaki ellenőr,
  • vízgazdálkodási építmények műszaki ellenőr,
  • közlekedési építmények műszaki ellenőr.
  • Felelős műszaki vezetés:
   • építmények felelős műszaki vezető,
   • építmények épületvillamossági munkáinak felelős műszaki vezető.
   • Szakértői tevékenység:
    • tartószerkezeti szakértő,
    • költségszakértő,
    • EU pályázati szakreferens.
    • Épületek energetikai tanúsítása:
     • épületenergetikai szakértő.

Az Építési és Beruházási igazgatóság mérnöki szolgáltatásainak részletezése:

Előkészítési feladatok:

Lebonyolítóként közreműködik a tervezési munka előkészítésében:

 • előzetes költségbecslések összeállításában,
 • a tervezési program összeállításában,
 • a Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásában,
 • tervpályázati eljárások előkészítésében és lebonyolításában,
 • elvégzi a műszaki tervdokumentációk szakmai felülvizsgálatát,
 • hatósági engedélyek beszerzésében közreműködik.

Közbeszerzési feladatok:

A hatályos Kbt. alapján az eljárások során:

 • közreműködik az alkalmassági-, értékelési szempontok meghatározásában,
 • összeállítja az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki tervdokumentációt,
 • közreműködik a helyszíni bejárás során, illetve az eljárás során felmerült pontosító kérdések megválaszolásában,
 • részt vesz az ajánlatok szakmai értékelésében,
 • közreműködik a közbeszerzési eljárás tárgyalásos szakaszában.

Műszaki Ellenőri, Lebonyolítói, Független mérnöki (FIDIC) feladatok:

Műszaki ellenőrként-, Lebonyolítóként a vállalkozásba adott építési munkák műszaki ellenőri illetve a megbízási feladat szerint teljes körű lebonyolítóként elvégzi a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerinti műszaki ellenőri feladatokat:

Garanciális, szavatossági ügyek kezelése:

Műszaki ellenőrként-, Lebonyolítóként a vállalkozási szerződésben meghatározott garanciális időszakban a felmerülő garanciális hiba javítások ellenőrzése, felügyelete:

Valamennyi mérnök rendszeres szakmai képzésen vesz részt, és teljesíti a rendeletek által előírt creditpontos rendszerben a szakmai jogosultság meghosszabbításának követelményeit.

A Beruházási Részleg 2008. óta rendelkezik a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerinti épület-energetikai tanúsítás (zöld kártya) kiállításához kapcsolódó mérnöki jogosultsággal. Így jogosult a rendelet szerinti energetikai tanúsítvány kiállítására, a hőtechnikai számítások és a költségvizsgálat alapján.

Épületek energetikai jellemzőinek tanúsítása:

176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján teljes körűen elvégezzük a rendeletben meghatározott építmény típusokra előírt energetikai jellemzőinek tanúsítását:

 • a tanúsítás összeállításához szükséges helyszíni felmérések elvégzése,
 • a rendeletben meghatározott számítások elvégzése, dokumentálása,
 • energetikai tanúsítvány kiállítása és Megrendelő részére átadása.

Az évek során jelentős számú állami beruházás megvalósításánál működtünk közre.

Az utóbbi évek legjelentősebb munkái (a teljesség igénye nélkül):

ORFK, és ORFK GEI megbízásából végzett munkák,

 1. Kapuvár RK építése,
 2. Fonyód RK bővítése,
 3. Szentendre RK bővítése,
 4. Érd RK új épületének tervpályázata,
 5. Budapest, XI. RK átalakítása és felújítása,
 6. Budapest, XII. RK átalakítása és felújítása,
 7. Budapest, XIV. RK átalakítás, bővítés előkészítése,
 8. Budapest, XIX., RK felújítása,
 9. Bátonyterenye RK felújítása,
 10. Szombathelyi Rendőrkapitányság felújítása,
 11. Csorna RK felújítása
 12. Mosonmagyaróvári RK felújítása
 13. Nagyatád RK épületének felújítása és komplex akadálymentesítés
 14. Dorog Rendőr-kapitányság felújítása
 15. KEOP pályázati munkák
 16. Rendőrtiszti Főiskola nyílászáró csere
 17. Nemzeti Nyomozóiroda új irodaház (előkészítés)
 18. Miskolc, RSZKI sportcsarnok kivitelezése,

 A Büntetés-végrehajtás (BV) megbízásából végzett munka:

 1. Bp., X. Venyige utcai épületének felújítása
 2. Sopronkőhida börtön kazán rekonstrukciója,
 3. Budapest, Gyorskocsi utcai tető, és zuhanyozók felújítása,

A Köztársasági Őrezred megbízásából végzett munka:

 1. Köztársasági Őrezred (Budapest, V. Honvéd u. 28. szám alatti) központi épülete tető- és tetőtéri szint felújítása
 2. Budapest, V. Lendvay utcai szállóépület felújítása

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából végzett munkák:

 1. Berettyóújfalu Hivatásos Tűzoltóság épületének lebonyolítása
 2. Tűzoltósági épületek beruházásai (Balatonfüred, Marcali, Monor, Szarvas, Sárvár, Szolnok, Mezőtúr, Gyula, Jászberény, Püspökladány, Tiszakécske)
 3. Bp., XIV. Mogyoródi út 43. életveszély elhárítás- teljes erősáramú rekonstrukció
 4. Ócsa, Szociális Családiház-építési Program kivitelezésének műszaki ellenőrzése

A Nemzeti Sportközpontok megbízásából végzett munkák:

 1. Szeged, Maty-éri evezőspálya felújítása, mederrendezés,
 2. Komjádi uszoda felújítása, kazáncsere
 3. Kőér utcai Uszoda világítás rekonstrukció, Homlokzat felújítás, betonkorrózió javítás,
 4. Hajós Alfréd Uszoda Toronyépületek felújítása

Az ÖTM megbízásából végzett munka:

 1. Őrbottyán és térsége szennyvízelvezetési munkái – közműépítési feladatok (teljes körű lebonyolítás, műszaki ellenőrzés és pénzügyi felügyelet)
 2. Miskolc Városi Uszoda kivitelezése,
 3. Békés tanuszoda létesítése,

A Sportfolió Kht. / Rendezvénycsarnok Zrt. megbízásából végzett munka:

 1. Hajós Alfréd Uszoda bővítése (Széchy Tamás Uszoda)

A MEH megbízásából végzett munka:

 1. Tabáni Teniszcenter parkoló felújítása.

A Schengeni övezet kialakításával összefüggésben végzett munkák:

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) megbízásából végzett munkák:

 1. Határállomások VPOP kirendeltségeinek kivitelezési munkáit műszaki ellenőriztük. (Bácsalmás, Tiszasziget, Beremend, Lónya, Barabás).

Határőrség Országos Parancsnoksága megbízásából végzett munkák:

 1. Határrendészeti kirendeltségek építése, bővítése felújítása (Gyula, Hercegszántó, Bácsbokod, Biharkeresztes)

EU támogatással megvalósuló beruházások, KEOP, TIOP pályázatok

Kazincbarcika Önkormányzat megbízásából végzett munkák:

 1. Iskolák, Óvodák, Bölcsődék felújítása, akadálymentesítése
 2. Lakótelepi épületek energetikai felújítása,
 3. Keleti gyűjtőút felújítása

Miskolci Egyetem megbízásából végzett munkák (11 épület, közel 30 000 m2, több mint 2,5 Mrd Ft beruházási összegben):

 1. Informatikai épület bővítése és felújítása,
 2. Oktatási épületetk, Laborok, műhelyek felújítása,
 3. Igazgatási épület felújítása (13.000 nm)

Kiemelt műemlékek rekonstrukciós munkáinak műszaki ellenőrzése ÉMOP pályázatok:

Forster Gyula Örökséggazdálkodási Központ (korábban Műemlékek nemzeti Gondnoksága) megbízásából:

 1. Fertődi Eszterházy Kastély rekonstrukció I. és II. ütem,
 2. Edelényi L’Huillier-Cobuourg Kastély rekonstrukció I. ütem,
 3. Holt-Bódva revitalizáció, mederrendezés (Edelény)

Pécsi Önkormányzat megbízásából:

 1. Siklósi Vár rekonstrukció

Az Építés-Beruházási igazgatóság alkalmas, az állami-, közigazgatási szervezet, illetve „magán” beruházó szervezetek építés-beruházásainak teljes körű lebonyolítására, keretszerződés vagy egyedi megbízások alapján.