BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Integritás

A BMSK Zrt. integritásirányítási rendszerének és a belső kontrollrendszer egyes elemei működtetésének koordinálása, a szervezeti integritást sértő eseményekkel, korrupciós kockázatokkal, jogtalan előny nyújtásának vagy megszerzésének lehetősége, továbbá etikai szabálytalanságokkal kapcsolatos információk, bejelentések fogadása, kivizsgálása.

Megfelelési tanácsadó elérhetősége

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Magyar Sport Háza Fsz. 01/3.

Tel: +36 (1) 325-1570
Fax: +36 (1) 325-1571

integritas [@] bmsk.hu

Bejelentő lap letöltése:

Bejelentesek.pdf

Bejelentések fogadása

A BMSK Beruházási, Műszaki fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. mint 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társaság elkötelezett a működésévebe vetett közbizalom növelése iránt.

A korrupció elleni küzdelem, a szervezet korrupcióval szembeni ellenálló képességének erősítése közös ügyünk. Alapvető társadalmi igény, hogy a Társaságnál végzett tevékenységeket ellátó munkatársaink feladataikat magas erkölcsi mérce szerint kötelességtudattal, magas szakmai színvonalon, felelősséggel, pártatlanul, előítéletektől és befolyástól mentes módon lássák el.

Az előírásoktól eltérő magatartás, a jogellenes vagy szakmaisággal ellentétes szolgáltatás, a személyes érdekek érvényesítése ellentétes a BMSK Zrt. alapvető értékeivel, ezért a Társaság vezetősége határozottan fellép ezen normák megszegőivel szemben.

A BMSK Zrt. a közbizalom erősítése érdekében a szervezeti integritást sértő események és az etikai normasértések észlelése esetén a bejelentések megtételére és fogadására az alábbi lehetőségeket teremti meg:

  • Írásban, postai úton a BMSK Zrt. 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. címen az integritás tanácsadó nevére címezve tehető bejelentés. A borítékra kérjük írják rá: „Integritás bejelentés” tárgyat.
  • Elektronikus formában az integritas[@]bmsk.hu címen tehető bejelentés az 1. számú melléklet kitöltésével.
  • Szóbeli bejelentések fogadása a 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Magyar Sportok Háza Fsz.01/3. sz. alatti címen történik.

Kérjük, időpontot szíveskedjenek egyeztetni a fenti megjelölt e-mail címen, vagy a 06/1 460- 6940 telefonszámon.

A BMSK Zrt. ügyfelei, partnerei, munkatársai az integritás és/vagy etikai vétség tárgyában a bejelentést a fenti módokon tehetik meg, ha integritási (korrupciós) korrupciós kockázatról, jogtalan előny nyújtásának vagy megszerzésnek lehetőségéről (pl. hivatali vesztegetés gyanúja, befolyással üzérkedés gyanúja stb.), illetve a Társaság munkatársával szemben etikai szempontból méltatlan magatartásról van információjuk.

A korrupcióval szembeni fellépés és értékalapú szervezeti működés általános követelményei által prevenciós céllal megfogalmazott beavatkozások nagyban hozzájárulnak a szervezeti integritás erősítéséhez.
Adatvédelem szempontjából az alábbiakról tájékoztatom:
Az elektronikus úton történő bejelentés céljából küld levelet az integritas[@]bmsk.hu email címre, ebben az esetben az Ön által megküldött üzenet alapján Társaságunknál (adatkezelő) adatainak kezelése történik. Az eredményes kapcsolatfelvétel érdekében a Bejelentő lapon megjelölt adatok megadása szükséges, azonban ez az Ön döntésén múlik.

A BMSK Zrt. az integritással kapcsolatos ügyek kezelése során úgy jár el, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön. A Társaság garantálja, hogy bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt kivéve, ha megállapítást nyer, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és alaposan feltehető, hogy a bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követ el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okoz.