BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Kapcsolat

BMSK

Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

1442 Budapest, Pf. 116

Székhely:

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

BMSK Központi Iroda

1146 Budapest, Hermina út 49.

Telefon +36 1 325 1750

Fax +36 1 325 1751

e-mail: info [@] bmsk.hu

Magyar Sport Háza

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Telefon: +36 1 460 6800

BMSK Zrt. Központi raktár és Logisztikai Központ

1151 Budapest, Bogáncs u. 12. 

Telefon +36 1 441 1920

Fax +36 1 441 1922

BMSK Zrt. Római parti iroda

Kapcsolat és céginformáció

Társaság neve:

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Társaság adószáma: 12464780-2-42
Társaság cégjegyzékszáma: 01-10-044336
Társaság székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3
Társaság postacíme: 1442 Budapest, Pf. 116
Társaság telephelyei és fióktelepei:
    1151 Budapest, Bogáncs u 12.
    1031 Budapest, Nánási út 65.
    1031 Budapest, Római-parti Vizitelepek
    1138 Budapest, Népszigeti Vizitelepek
    1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
    8624 Balatonszárszó, Jókai Mór utca 82.
    1146 Budapest, Hermina út 49.

Társaság főtevékenysége: TEAOR 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Társaság honlapja: www.bmsk.hu
Tulajdonosi szerkezet: 100% Magyar Állam

A Társaságot a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma alapította Belügyminisztérium Beruházási és Közbeszerzési Részvénytársaság néven 2000. április 1-én, cégbírósági bejegyzésére 2000. május 11-én került sor.

2006. október 12.-vel az Alapító a Társaság nevét BM Beruházási és Közbeszerzési Zrt.-re (BM BK Zrt.) módosította.

A tulajdonosi jogokat gyakorló Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) 2007. március 2. napján elhatározta a Rendezvénycsarnok Zrt. egyesülését a Magyar Sport Háza Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Zrt.-vel és a BM BK Zrt.-vel. A beolvadást követően a Rendezvénycsarnok Zrt. és a Magyar Sport Háza Zrt. mint beolvadó társaságok a BM BK Zrt. jogutódlása mellett szűntek meg.

A két társaság beolvadása jelentős vagyoni és profilnövekedést eredményezett, mivel a Papp László Budapest Sportaréna, a Magyar Sport Háza Irodaház, valamint a Széchy Tamás uszodakomplexum is tulajdonunkba került. Ezzel egyidejűleg a létesítménygazdálkodási tevékenységünk jelentős teret nyert és mára egyik önálló üzletágként jól kiegészíti a mérnök szolgáltatási tevékenységünket.

A BM Beruházási és Közbeszerzési Zrt. új neve a két társaság beolvadása után (2007. szeptember 30.) 2007. október 1.-től: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (továbbiakban BMSK Zrt.).

2011. február 28. napjával a Sportlétesítmények Zrt. beolvadt a BMSK Zrt.-be, ezáltal a Sportlétesítmények Zrt. megszűnt és jogutódja az átvevő BMSK Zrt.

A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban. Nvtv.) 7/A. § (1) bekezdés a. és b. pontja alapján, az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezetek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25) NVTNM rendelet 1. §-a és az 1. melléklet 2.pontja szerint, 2018. június hónap 26. napjától, 2022. december hónap 31. napjáig, a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlója a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter.

  
Társaságunk működését a komplexitás jellemzi, mely során jelentős tapasztalatokat szereztünk az alábbi területeken:
    – közbeszerzési, beszerzési és pályáztatási eljárások előkészítése és lefolytatása;
    – építési-beruházások megvalósítása, projektek menedzselése;
    – sportüzemeltetési tevékenység;
    – logisztikai tevékenység;
    – sportlétesítmény fejlesztési tevékenység.

Speciális szakértelmet kívánó szolgáltatásainkat elsősorban állami szervezetek és az önkormányzati szféra számára nyújtjuk. A megváltozott piaci körülményekhez történő gyors alkalmazkodást célozza, hogy Társaságunk tevékenységében egyre nagyobb szerepet kap a civil és sportszféra igényeinek kielégítése is.

Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) és az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 2019. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései új szabályozási környezetet teremtettek azon kormányzati magasépítési beruházásoknak, amelyek esetében a megvalósításra irányuló közbeszerzési eljárás 2019. január 1-je előtt nem indult meg.

A Beruházási Ügynökség feladatait a Törvény 4.§-ának (1) bekezdése, továbbá a Rendelet 1. §-a alapján a BMSK Zrt. látja el ( a továbbiakban: „Ügynökség” ).

Az Ügynökség a megvalósítója a Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott (vagyis a Kbt. 113. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott) értékhatárt elérő értékű, valamint a (2) bekezdés alapján a Kormány által elfogadott programszerűen megvalósítandó kormányzati magasépítési beruházásoknak, továbbá a Törvény 4.§ (7) bekezdése alapján azoknak a központi költségvetési forrásból finanszírozott magasépítési beruházásoknak is, amelyek során a magasépítési beruházáshoz szükséges ingatlan megállapodás alapján az állam részére biztosított.

Társaságunk tulajdonosi felügyeletét a tulajdonos által kijelölt személyekből álló Felügyelő Bizottság látja el.

Társaságunk gazdálkodását választott könyvvizsgáló vizsgálja.