BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

TÁJÉKOZTATÁS – A BMSK ZRT. MEGSZŰNÉSÉRŐL ÉS ÁLLAMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTALI ÁTVÉTELÉRŐL

Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 2023. január 1-jével megszűnik és állami feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium (1054 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) veszi át.

1.) Állami feladatok átadás-átvétele (Beruházási Ügynökség)
A BMSK Zrt. jogutódjának adatai az állami feladatai tekintetében:
● A költségvetési szerv elnevezése: Építési és Beruházási Minisztérium.
● Rövidített elnevezése: ÉBM
● Székhelye: 1054 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
● Törzskönyvi nyilvántartási száma: 847395
● A feladatok átvételének napja: 2023. január 1.
Az állami feladatok átvételére az Áht.11/A-11/F. §-ai alapján kerül sor.

2.) Nem állami feladatok átadás-átvétele
A BMSK Zrt. megszűnésére tekintettel, a BMSK Zrt. által a nem állami feladatai körében kötött megállapodások jogi sorsa a későbbiekben kerül rendezésre.