BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Társaságunk készséggel vállalja közbeszerzési és speciális beszerzési eljárások lebonyolítását.

A közbeszerzési tevékenységet minőségbiztosítási rendszer segíti.

A folyamatosan változó jogszabályok helyes gyakorlati alkalmazása érdekében a munkatársak szakmai tudását a társaság továbbképzésekkel folyamatosan bővíti.

Elérhetőség

1146 Budapest, Hermina út 49.

Tel: (1) 471-4289

Kozbeszerzes@bmsk.hu

Közbeszerzési tanácsadás

BMSK Zrt. szakmai megbízhatóságát és országos elfogadottságát a közbeszerzési törvény hatályba lépése óta munkatársai által eredményesen lefolytatott több mint ezer közbeszerzési eljárás alapozza meg.

Tevékenységünk során előtérbe helyezzük a kiemelt állami projektekhez kapcsoló közbeszerzési eljárások előkészítését és lefolytatását, illetve az azokban való közreműködést (Istvánmező rekonstrukciós és rehabilitációs program és Tüskecsarnok program befejezése című projektek megvalósítása).

Kivételes szakmai ismereteink alapján részt veszünk a speciális eljárási formák szerinti közbeszerzési eljárások előkészítésében, lefolytatásában, illetve tanácsadói feladatok ellátásában (haditechnikai, rendészeti, katasztrófavédelmi eszközök beszerzése, a nemzetbiztonsági szempontok érvényesítését igénylő feladatok ellátása, illetve uniós támogatásból a beszerzések megvalósítása). Ennek keretében keretszerződés alapján közreműködünk a Belügyminisztérium, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. közbeszerzési feladatainak ellátásában tanácsadói jelleggel.

A tulajdonosi változások (Belügyminisztérium, Önkormányzati Minisztérium, MNV Zrt., jelenleg Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) ellenére a társaságnak sikerült megtartania korábbi ügyfélkörét, elsősorban a (köz)beszerzési eljárások lefolytatásának biztonságából, továbbá munkatársai speciális (például rendészeti-technikai) ismereteiből származtatható előnyökből adódóan.

Az elmúlt években a társaság profiljának bővülésével összefüggésben a feladatkör is bővült, előtérbe került a kiemelt állami projektekhez kapcsoló közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása, illetve az azokban való közreműködés. Néhány ezek közül, felsorolásszerűen:

  • az Ócsai Lakópark tervezésével és kivitelezésével összefüggő közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása;
  • a Debreceni Nagyerdei Stadion kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása;
  • a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. létrejöttével egyidejűleg a társaság folytatta le e szervezet működési feltételeinek kialakításával kapcsolatos közbeszerzési eljárásokat;
  • megkezdődött a „Budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója programmal összefüggő közbeszerzési eljárások előkészítése;
  • kiemelt feladat a társaság számára a közel húsz, tűzoltólaktanya felújítására, illetve építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása.
  • Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program – iskolaépítés, tanteremszám bővítés, tanuszoda építés, tornaterem építés –  keretében, az összességében közel 80 különálló projekt megvalósulása elősegítése céljából hivatalos közbeszerzési tanácsadóként veszünk részt.

A projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokon kívül rendkívül széles tárgykörben sikeresen bonyolított le a társaság egyedi közbeszerzési eljárásokat is (pl.: földgáz illetve villamos energia adás-vételi szerződések megkötésére irányuló közbeszerezési eljárások, építési beruházások kivitelezésére irányuló keret-megállapodásos eljárások, takarítási, őrzés-védelmi feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárások, stb.).

A munkatársak gyakorlattal rendelkeznek a speciális eljárási formák – a haditechnikai (ideértve a rendészeti, katasztrófavédelmi) eszközök beszerzésére irányuló (228/2004.(VII.30.) Korm.rendelet),  illetve az uniós támogatásból megvalósuló beszerzések – alkalmazásában.