BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről

2018

A tájékoztató letöltése

EMMI

TÁJÉKOZTATÓ

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről

[2018]

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 103. § (2) bekezdés d) pontja alapján a sportlétesítmény-fejlesztési feladatok – köztük a Program végrehajtásának feladata is jogutódlással az Emberi Erőforrások Minisztériumához (a továbbiakban: EMMI) került át. Az EMMI Sportért Felelős Államtitkár felelős a Program szakmai irányításáért.

I. Előzmények

Az egészségmegőrzés szempontjából kiemelt szerepe van a rendszeres testmozgásnak. Nemzetközi kutatásokkal alátámasztott adatok alapján megállapítható, hogy Magyarországon a felnőtt lakosság csak 10-15 %-a sportol rendszeresen (heti két alkalom), míg ez a mindennapos testnevelésen kívül a gyerekek csupán 10%-ára igaz. Ezeknek az arányoknak a nagyságrendekkel történő növelése kiemelt érdekünk, hiszen a lakosság egészségi állapota alapvetően meghatározza az ország teljesítőképességét.

Az egészség megőrzésének egyik legfontosabb eszköze a mindennapos sportolás, melyet leginkább a könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítményekkel lehet vonzóvá tenni.

A lakosság számára alapvető probléma a helyben rendelkezésre álló sportinfrastruktúra hiányos volta. A sportolni vágyó lakosság a legkönnyebben saját lakóhelyén érhető el, így a helyben biztosított programok az ott élő közösségek számára nagy előrelépést jelenthetnek az aktív életvitel gyakorlása során. Ehhez szükség van a helyi önkormányzatok aktív fellépésére a szabadidősport szervezése és annak feltételeinek biztosítása területén.

Az elmúlt években egyre nagyobb teret nyer a szabadidős sportban az úgynevezett „street – workout”, azaz a szabadtéren felállított testedző eszközök, parkok – „sportparkok” – használata. A sportparkokban az egymást követő generációk együtt tölthetik el a szabadidejüket, ezzel is erősítve a kölcsönösségen alapuló családi köteléket. A nagyszülők, szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapokban, a közös szabadidős tevékenységek családi kohéziós erővel bírnak. Minden olyan tevékenység, amelyet közösen végeznek, felerősíti a családi összetartozás érzését, élményét.

A fentiek szellemében a Kormány az 1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programról (a továbbiakban: Program), amelynek alapvető célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti el a szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben, amelynek révén elérhető, hogy

  • az aktív életvitelt, mozgás-gazdag életmódot folytatók száma növekedjen;
  • a mindenki számára elérhető sportolási lehetőségek száma növekedjen;
  • az integráció és az akadálymentesség biztosítva legyen;
  • a sporteszközök használatának köszönhetően a lakosság egészségi állapota javuljon;
  • a sportolás a mindennapi életünk alapvető része legyen.

A Program tárgya kültéri sportpark (a továbbiakban: sportpark, vagy kültéri sportpark) kialakítása a helyi sajátosságok figyelembe vételével, akként, hogy az EMMI a II. 1. pontban meghatározott forrás terhére és erejéig az építtető Nemzeti Sportközpontokon (a továbbiakban: NSK vagy Építtető) keresztül fejlesztéseket végez a Program keretében az arra jogosult alanyi kör által benyújtott és az EMMI Sportért Felelős Államtitkára (a továbbiakban: Sportért Felelős Államtitkár) által elfogadott kérelem alapján.

A Program I. és II. üteméről, a 2016-2017. évi forrás felhasználásáról NFM miniszteri döntés született, amely alapján a Program I. és II. ütemének megvalósítása folyamatos.

A 2018-2019. évi forrás terhére támogatható kérelmek köréről az EMMI Sportért Felelős Államtitkára dönt a II. 3 pont szerinti, 2016. évben benyújtott kérelmek figyelembevételével.

. . .

A teljes tájékoztató dokumentum letöltése