BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Elektromos-gépjármű töltőállomás

HASZNÁLATI REND

A Magyar Sport Háza Irodaépület felszíni parkolójában telepített elektromos gépjármű töltőhöz

A BMSK Zrt., mint a Magyar Sport Háza Irodaépület tulajdonosa és üzemeltetője a 2017. évben elvégzett fejlesztések és beruházások alkalmával kialakított egy elektromos gépjárművek töltésére alkalmas töltőállomást, melynek használatát az alábbiak szerint szabályozza. BMSK Zrt. a jelen Használati Rendet a https://archivum.bmsk.hu/elektromos-gepjarmu-toltoallomas/ internetes honlapján közzéteszi.

 • A berendezés használata proximity kártyával (a továbbiakban: kártya) lehetséges. A kártya átvétele és az átvétel elismeréséről tett nyilatkozat, egyben az elektromos gépjármű töltő használatát szabályozó jelen feltételek elfogadását is jelenti.
 • A töltőállomás használatához szükséges kártyát kizárólag a BMSK Zrt.-vel irodabérleti szerződéssel rendelkező Sportszövetségek, Szervezetek, és Testületek a nevükre szóló tulajdonosi, illetve a gépjármű forgalmi engedélyében bejegyzett üzemeltetői jogviszony esetén a gépjármű forgalmi engedély az Üzemeltetésnek történő bemutatásával igényelhetik. Amennyiben a gépjármű forgalmi engedélye sem tulajdonosként, sem üzemeltetőként nem tartalmazza igénylőt, abban az esetben a használati szerződés vagy a tulajdonosi nyilatkozat bemutatása szükséges.
 • A BMSK Zrt.-vel irodabérleti szerződéssel rendelkező Sportszövetségek, Szervezetek, és Testületek munkavállalói által használt, nem a munkáltató tulajdonában, üzemeltetésében, egyéb jogcímen használatában álló, személyenként egy gépjárműhöz, munkáltatói igazolás és a gépjármű tulajdoni illetve üzemeltetői viszonyainak az igazolása után (forgalmi engedély az Üzemeltetésnek történő bemutatása), valamint az érintett munkavállaló személyes adatainak a BMSK Zrt. általi kezeléséhez történő hozzájárulásával, szintén igényelhetnek kártyát a Sportszövetségek, Szervezetek, Testületek.
 • A használatba adott kártyával, töltőkábellel, illetve a töltőállomás használatával történő mindennemű visszaélés, a kártya letiltását, az okozott kár megtérítésének a kötelezettségét és a további használat megszüntetését eredményezi. A szabályok be nem tartásáért a kártyát igénylő Sportszövetség, Szervezet, Testület a felelős.
 • A kártya át nem ruházható, a Sportszövetségek, Szervezetek, és Testületek nevére szól, át nem ruházható. Amennyiben több elektromos gépjárművel rendelkeznek, ugyanaz a kártya használható, de csak az Üzemeltetésnek bemutatott, a Sportszövetség, Szervezet, Testület, vagy munkavállalója által használt gépjármű elektromos töltéséhez.
 • A kártya elveszítését, megrongálódását, meghibásodását az Üzemeltetésnek késedelem nélkül jelenteni kell, a megrongálódott, meghibásodott kártya egyidejű visszaszolgáltatásával. Az elveszítés, megrongálódás, a kártya használatára vonatkozó jog megszűnése esetén fennálló visszaszolgáltatási kötelezettség nem teljesítésének a következménye, a kártya pótlási költségeinek – a kártya előállítója által a BMSK Zrt. felé érvényesített, számlával igazolt ellenérték – plusz 3.000,-Ft + Áfa adminisztratív költség megfizetésének a kötelezettsége a kártyát átvevő Sportszövetség, Szervezet, Testület részéről. Az elveszett, megrongálódott, hibás, visszaszolgáltatni elmulasztott kártya letiltásra kerül.
 • A berendezés használata a 2018. évben, illetve a jogszabályi változásokig, vagy visszavonásig térítésmentes. BMSK Zrt. a berendezés használatával kapcsolatos költségek felmérése, a használat szabályainak a rendelkezésére álló forrásokhoz és a használók igényeihez igazítása, valamint a jelen használati rendnek megfelelő használat ellenőrzése érdekében, nyilvántartja az egyes gépjárművekhez történt használat időpontjait, időtartamait és a felhasznált energiamennyiségeket, valamint annak költségeit.
 • Egyszeri töltési idő maximum 3 óra.
 • A töltéshez szükséges töltőkábel a recepción található, a töltés befejeztével vissza kell szolgáltatni. A töltőkábel felvétele és visszaadása a kártya azonosítószámának, a gépjármű rendszámának, valamint a felvétel és a visszaadás időpontjának az erre rendszeresített űrlapon, a recepció munkatársa általi rögzítésével történik.
 • A töltő csak a recepción átvehető, saját töltőkábelével használható, a gépjárműhöz adott kábelekkel nem.
 • Használati utasítás: a gépjárművel a töltő melletti parkolóhelyre lehet beállni. A recepción átvett töltőkábel csatlakoztatása után a töltő elején megjelölt részhez kell a kártyát érinteni. A töltőn lévő zöld jel villogni kezd, a töltés megindult. Egyéb más színű fényjelzés hibára utal. A teljes töltési szint elérésekor a töltő automatikusan lekapcsol. A maximum 3 órás töltés, a kártya újbóli odaérintésével befejeződik. A töltőkábelt a recepcióra kell leadni.