BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Közbeszerzési szabályzat 2012
Éves statisztikai összegzés 2012
Éves statisztikai összegzés 2014
Közbeszerzési terv 2012
 2013. évi Budapesti Vívó Világbajnokság eszközbeszerzései és kapcsolódó szolgáltatások – szerződés módosítás
2015. évi statisztikai összegezés
Közbeszerzési szabályzat 2016 (új KBT)
Közbeszerzési terv 2016
Közbeszerzési terv 2016 (módosított)
Balatonfűzfő Balaton Uszoda meglévő gőzkazánja meleg vizes kondenzációs kazánra történő cseréjének tervezése és kivitelezése
Szerződések
Közbeszerzési terv 2017
Éves statisztikai összegzés 2017
Éves statisztikai összegzés 2018
2019 évi közbeszerzési terv
2020 évi közbeszerzési terv
Ovislabda Program adásvételi szerződés
Alapítói okirat módosítás 2019 február 1.
Szabályzat módosítás 2019 november 5.
Felettes szerv
Ügyintézők jövedelme
Határozatok Könyve 2021
2020 évi beszámoló
BMSK létszám juttatások 2021 I. negyedév
BMSK Sport Közhasznú NKft. 5m ft. feletti szerz. 2021 I. negyedév
BMSK sport Közhasznú NKft. Közbeszerzési terv 2021
Törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
Tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet
EU támogatással megvalósuló fejlesztések szerződései
Adatvédelmi szabályzat
Adatvédelmi tisztviselő
Szervezeti Ábra
Közérdekű adatok igénylése
Szervezeti Működési Szabályzat
Társaság vezetői
Működés jogi háttere
Bankszámla felett rendelkezők
Vezető állású munkavállalók
Felügyelőbizottság tisztségviselőinek adatai
BMSK létszám juttatások 2021 III. negyedév
Alapítói Okirat 2021-10-20